MÁY ĐO TỔNG HỢP NEUROSOFT AUDIO SCREEN

MÁY ĐO TỔNG HỢP NEUROSOFT AUDIO SCREEN Công nghệ kết nối không dây “Bluetooth” Công nghệ Bluetooth giúp in kết quả bằng máy in không dây, xuất các dữ liệu đã được lưu trữ trong bộ nhớ của máy qua máy tính (Đã được cài đặt phần mềm quản lý Neuro-Audio-Screen). Đo OAE ở môi trường ồn và…